Fördjupning

Här på trygg.academedia.se vill vi ge dig en introduktion till vad dataskyddsförordningen innebär, hur vi hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer ingående om dataskyddsförordningen har vi samlat intressanta länkar här:

Här hittar du vår dataskyddspolicy. Den styr vårt arbete med dataskydd inom AcadeMedia och är utgångspunkt för de riktlinjer vi tagit fram för hantering av personuppgifter inom respektive skolform.

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats finns fördjupad information om dataskyddsförordningen. Där kan du bland annat läsa lagtexten i sin helhet.

dinsakerhet.se har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samlat information om informationssäkerhet och hur du som privatperson kan skydda din integritet.

Surfalugnt.se finns tips och råd om hur man som vuxen kan stötta barn och ungdomar till att använda internet på ett tryggt och säkert sätt. Sidan drivs av bland andra BRIS, Post- och telestyrelsen samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.