Ordlista

Dataskydd – Dataskydd handlar om att företag och andra organisationer som behandlar människors personuppgifter ska göra det på ett sätt som skyddar individens integritet.

Dataskyddsförordningen – EU:s gemensamma lagstiftning som reglerar hur personuppgifter får lov att behandlas och vilka rättigheter den enskilde EU-medborgaren har när hens personuppgifter behandlas.

GDPR – På engelska heter dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation, vilket förkortas GDPR.

Personuppgifter – All slags information som kan knytas till en levande individ, direkt eller indirekt, är personuppgifter. Till exempel är namn, personnummer, adress, bilder och betyg personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling – Inkluderar alla former av hantering av personuppgifter. Exempel på personuppgiftsbehandling är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning och spridning.

Registrerad – Individ vars personuppgifter behandlas.

Personuppgiftsansvarig – Den som är ytterst ansvarig för personuppgiftsbehandlingen (ofta ett företag eller organisation).

Dataskyddsombud – Den person som av personuppgiftsansvarig utsetts till att självständigt hjälpa ansvarige att se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.

Personuppgiftsbiträde – Den som utanför den personuppgiftsansvariges organisation behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Det kan exempelvis vara en leverantör av digitala läromedel.