Riktlinjer

För att alla verksamheter inom AcadeMedia ska kunna arbeta likvärdigt och kvalitetssäkrat med dataskydd och personuppgifter finns flera styrdokument. Ett av dem är den koncerngemensamma dataskyddspolicyn. Den styr vårt arbete med dataskydd inom AcadeMedia och är utgångspunkt för de riktlinjer vi tagit fram för hantering av personuppgifter inom respektive skolform. Läs mer här.