Informationstexter till elever, vårdnadshavare och deltagare

Innan personuppgifter samlas in ska vi informera dem vars uppgifter vi behandlar. Av informationen ska det bland annat framgå vem som är personuppgiftsansvarig, vilka personuppgifter som samlas in, den rättsliga grunden för att få hantera personuppgifterna, vad personuppgifterna ska användas till och hur länge de sparas.

På denna sida hittar du informationstexter som ska användas i dessa fall. De finns på sex olika språk anpassade för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

På denna sida hittar du även informationstexter som ska skickas ut i samband med skolfotografering.

Förskola

Förskolans texter med information till vårdnadshavare ska användas när vårdnadshavarna tackar ja till en plats och årligen till alla.

Svenska: använd denna text om förskolan tillhör Pysslingen Förskolor och Skolor AB.

Svenska: använd denna text om förskolan tillhör Vittraskolorna AB.

Språkversioner (gemensamma för alla förskolor): engelska, arabiska, persiska, somaliska och tigrinja.

Grundskola

Grundskolans texter med information till vårdnadshavare ska användas när vårdnadshavarna tackar ja till en plats och årligen till alla.

Svenska: Använd denna text om skolan tillhör Pysslingen Förskolor och Skolor AB.

Svenska: Använd denna text om skolan tillhör Vittraskolorna AB.

Språkversioner (gemensamma för alla grundskolor): engelska, arabiska, persiska , somaliska och tigrinja.

Gymnasieskolan

Gymnasiets texter med information till elever/vårdnadshavare ska användas i samband med att elev tackar ja till en plats och årligen till alla.

Svenska: fyll i organisationsnummer och det varumärke gymnasieskolan tillhör i denna text.

Språkversioner (gemensamma för alla varumärken): engelska, arabiska, persiska, somaliska och tigrinja.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningens texter med information till elever/deltagare ska användas i samband med att eleverna/deltagarna påbörjar sin utbildning och årligen till alla.

Svenska: fyll i organisationsnummer och det bolag som anordnar utbildningen i denna text.

Språkversioner (gemensamma för alla utbildningsanordnare): engelska , arabiska , persiska, somaliska och tigrinja .

Skolfotografering

Innan en skolfotografering kan genomföras behöver vi informera elever och vårdnadshavare om personuppgiftsbehandlingen. Utöver informationsmaterial som skolfotoföretaget tillhandahållit, ska denna informationstext användas i samband med att information om skolfotografering skickas ut till elever och vårdnadshavare. Vill du veta mer om skolfotografering och skydd av personuppgifter, läs mer här.

Vid frågor kontakta ditt dataskyddsombud.